Opzetvan de curcussen

De doorlopende leerlijnen zorgen ervoor dat je je gedurende vier jaar of langer kunt ontwikkelen en verdiepen. Deze leerlijnen liggen ten grondslag aan de cursusopzet, aan de inhoud van de lesstof en aan de frequentie van de aanwezigheid van de docent.

We verwachten van je dat je de inhoud van de lesstof vastlegt voor eigen gebruik. Zo kun je na verloop van tijd in je eigen naslagwerk antwoorden op vragen vinden. Door deze aanpak kan de begeleiding van de docent, in fasen, verminderen.

Een cursusjaar bestaat, bij de meeste cursussen, uit 28 lessen. In het eerste lesjaar is bij elke les een docent aanwezig.

De frequentie waarbij vanaf het tweede jaar en verder een docent aanwezig is, is als volgt:

  • Gevorderden: 14 x
  • Gevorderden +: 10 x
  • Gevorderden ++: 6 x